Svolávací akce: Citroën SpaceTourer, Jumpy

citroen-spacetourer
Typ výrobku: e2*2007/46*0531*19
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Zajišťovací mechanismus drážky opěrek hlavy k sedadlu spolujezdce může chybět. V důsledku toho by přední opěrky hlavy nebyly řádně zafixovány a nezajištěná opěrka hlavy by mohla být při nárazu vymrštěna z předního sedadla, což zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JAS
Datum výroby: 16/11/2021 – 16/12/2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 6. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën

 


Reklama: