Svolávací akce: BMW: i3, i4, M3, X1, X2, řada 2 Gran Tourer, řada 3

bmw-rady-3
Typ výrobku: F2X, F2GT, F1X, G3L, G3K, G4C, G234M, BMWi-1, e1*2007/46*1824, e1*2007/46*1677, e1*2007/46*1676, e1*2007/46*1947, e1*2007/46*2017, e1*2018/858*00122, e1*2018/858*00003, e1*2007/46*1213
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár, zranění
Nebezpečí: Plynový mikro generátor uvnitř navíječe bezpečnostního pásu nemusel být vyroben podle specifikací. To může v případě nehody vést ke zhoršení funkce zádržného systému, což zvyšuje riziko zranění. Kromě toho může v případě uvolnění tlaku mimo poškozenou trubku dojít k jiskření, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 0072430200, 0072440200, 0072450200
Datum výroby: 11.01.2022 – 02.03.2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: BMW


Reklama: