Svolávací akce: Dodge RAM: 1500 Pickup, 2500 Pickup, 3500 Pickup, 3500 10K LB Cab, RAM Truck

2015-ram-1500
Typ výrobku: individuální schválení
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Nafukovací záclona bočního airbagu se může v důsledku vnitřní koroze poškodit a může se samovolně rozvinout, ačkoli nedojde k nehodě nebo není spuštěna na povel. V důsledku toho mohou kovové úlomky projít materiálem polštáře a způsobit zranění cestujících.
Země původu: Spojené státy americké
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: Y55
Datum výroby: 9. 4. 2015 – 03. 11. 2015
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 26. 7. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Dodge

 


Reklama: