Svolávací akce: Ford Ranger

ford_ranger
Typ výrobku: e11*2007/46*0154*17, e5*2007/46*0080*00-*02, 2AB
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Velké zatížení může způsobit poruchu zadního diferenciálu. Vozidlo může ztratit pohon nebo se mohou zablokovat zadní kola, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Jihoafrická republika
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22S30
Datum výroby: 1.09.2018 – 31.05.2019
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: