Svolávací akce: Hyundai i30

new_hyundai_i30
Typ výrobku: PDE, e5*2007/46*1075
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Napínače předních bezpečnostních pásů mohou být vadné. To by mohlo vést k nesprávné aktivaci během nárazu, což by zvýšilo riziko zranění cestujících.
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 11DC45
Datum výroby: 25. 5. 2020 – 6. 10. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 26. 7. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: