Svolávací akce: Hyundai IONIQ 5

hyundai_ioniq_5
Typ výrobku: e9*2018/858*11054*, NE
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Chybou softwaru může dojít k odpojení parkovacího (brzdového) mechanismu. To může vést k nekontrolovatelnému pohybu vozidla, což zvyšuje riziko zranění.
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 21D064
Datum výroby: 10. 9. 2020 – 3. 5. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Rumunsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 26. 7. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: