Svolávací akce: Kia EV6

kia-ev6
Typ výrobku: e9*2018/858*11073*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Chybou softwaru může dojít k odpojení parkovacího (brzdového) mechanismu. To může vést k nekontrolovatelnému pohybu vozidla, což zvyšuje riziko zranění.
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 221058
Datum výroby: 2021 – 2022
Země záchytu: Ohlašující: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Kia


Reklama: