Svolávací akce: Mercedes-Benz EQE

mercedes-benz_eqe
Typ výrobku: E2EQEW, e1*2018/858*00036*00-*01
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Při montáži mohlo dojít k poškození součástí systému řízení. V důsledku toho by mohlo dojít k selhání posilovače řízení bez předchozího varování nebo by neaktivní asistent řízení mohl omezit ovladatelnost vozidla, což by zvýšilo riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 4692106
Datum výroby: 11.01.2022 – 09.05.2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: