Svolávací akce: Mercedes-Benz eVito

mercedes-benz-evito
Typ výrobku: individuální schválení
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár, zranění
Nebezpečí: Dotčená vozidla jsou vybavena vysokonapěťovými bateriovými moduly. Po dlouhém kilometrovém proběhu (přibližně 100 000 km) by mohlo dojít k chemickému roztažení článků baterie, což by mohlo vést ke zkratu a zvýšit riziko požáru.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: V2EBATTVC5
Datum výroby: 15.11.2018 – 07.02.2019
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 5. 7. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: