Svolávací akce: Mercedes-Benz GLE plug-in hybrid (2019-2021) | 12V kabelový svazek

mercedes-benz_gle
Typ výrobku: H1GLE, e1*2007/46*1885*07 -*16
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Šroubové spojení 12V kabelového svazku vozidel vybavených plug-in hybridním pohonem mohlo být zajištěno nedostatečným utahovacím momentem. V oblasti spoje by se mohl zvýšit elektrický odpor a teplota, což zvyšuje nebezpečí požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 5491308
Datum výroby: 10. 4. 2019 – 11. 11. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 7. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: