Svolávací akce: Mercedes-Benz Sprinter

mercedes-benz-sprinter
Typ výrobku: e1*2001/116*0354/04
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Chemická změna účinné látky v generátoru plynu předního airbagu může způsobit zvýšení vnitřního tlaku. V případě nehody může plynový generátor prasknout a zranit cestující ve vozidle kovovými úlomky. Kromě toho se airbag v této situaci řádně nerozvine a nechrání.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 9192152
Datum výroby: 2006-2015
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: