Svolávací akce: Mercedes-Benz Vito, třídy V

Mercedes-Benz_tridy_V
Typ výrobku: 639/2, 639/4, 639/5, e1*2007/46*0457*21-*25, e1*2007/46*458*14, *20-*22, e1*2007/46*0459*13-*15
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár, zranění
Nebezpečí: U regulovatelného čerpadla chladicí kapaliny může vlivem podtlaku dojít k netěsnosti mezi chladicím a podtlakovým okruhem a k vniknutí chladicí kapaliny do něj. Pokud jsou elektrické přepínací ventily vystaveny působení chladicí kapaliny, může dojít k neustálému zvyšování teploty dílů konstrukční části a vzniku požáru. Kromě toho může časem dojít k poškození posilovače brzd a snížení brzdného účinku, což může vést k nehodě.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: VS2KUMIPU
Datum výroby: 16. 1. 2019 – 13. 11. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 26. 7. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: