Svolávací akce: Toyota bZ4X

toyota-bz4x
Typ výrobku: e6*2018/858*00144*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Šrouby náboje kol se mohou uvolnit, což může vést k oddělení kol od vozidla. To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a zvýšit riziko nehody.
Země původu: Japonsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22SMD-064
Datum výroby: 02.11.2021 – 15.06.2022
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko, Další: Polsko, Rumunsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: