Svolávací akce: Toyota Highlander

toyota-highlander
Typ výrobku: e6*2018/858*00001*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: V důsledku výrobní chyby mohou ostré hrany v horní části kovové konstrukce předních sedadel způsobit cestujícím na zadních sedadlech v případě nehody zranění.
Země původu: Spojené státy americké
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22SMD-053
Datum výroby: 06.12.2019 – 17.06.2021
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: