Svolávací akce: Volkswagen Grand California (Crafter)

Volkswagen-Grand-California
Typ výrobku: SYMWE, SYMVE, e1*2007/46*1935*, e1*2007/46*1953*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: V důsledku výrobní chyby spočívající v nedostatečném množství lepidla se může střešní poklop zcela oddělit a spadnout na vozovku, což představuje riziko zranění.
Země původu: Polsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 75A2
Datum výroby: 06.12.2019 – 09.04.2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Volkswagen


Reklama: