Svolávací akce: Volkswagen Multivan T7

volkswagen_multivan_t7
Typ výrobku: ST, e1*2018/858*00018*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár, zranění
Nebezpečí: Kvůli chybě při montáži mohou mít hlavové airbagy snížený ochranný účinek. U nesprávně vedeného kabelového svazku může navíc dojít k poškození izolace vodiče, který může při kontaktu s karoserií způsobit zkrat, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 69DP
Datum výroby: 15.07.2020 – 11.05.2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19.07.2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Volkswagen


Reklama: