Svolávací akce: BlueBus 12M IT3 (2020-2022) | Zkrat na akumulátoru

bluebus-12m
Typ výrobku: e9*2007/46*6879** 00 a 01
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Chybné umístění mylarové izolační fólie (umístěné mezi dvěma sousedními články baterie) může vést ke zkratu, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Datum výroby: říjen 2020 – leden 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 2. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: BlueBus


Reklama: