Svolávací akce: Citroën C4 (2021) | Náboj zadního kola

Citroën C4
Typ výrobku: B, e9*2007/46*6816*07
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Náboj zadního kola se může oddělit, což by mohlo vést ke ztrátě kola a k nehodě.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JHC
Datum výroby: 17. 11. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo,
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën


Reklama: