Svolávací akce: Fiat Scudo (2022) | kabel k autobaterii

Fiat Scudo 2022
Typ výrobku: V, e2*2007/46*0533*21
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Vysokonapěťový kabel, který se připojuje k baterii vozidla, může být vadný a může způsobit zkrat, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6467
Datum výroby: 28. 3. 2022 – 29. 4. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Fiat


Reklama: