Svolávací akce: Mercedes-Benz EQC (2021) | baterie – zkrat

Mercedes-Benz-EQC
  • Osobní automobil, třída EQC (BR 293)
Typ výrobku: 204 X, e1*2001/116*0480*41
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Vysokonapěťová baterie nemusí splňovat specifikace. Pokud modul buňky není dostatečně pevně přišroubován, mohlo by být spojení uvolněno vibracemi během pohybu. Elektrický odpor spoje by se mohl zvýšit a teplota by v této oblasti mohla vzrůst, což vytváří nebezpečí požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 5491310
Datum výroby: 26. 5. 2021- 12. 7. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: