Svolávací akce: Renault Trucks T HIGH/T/C/K/D NARROW/D WIDE/C 2STEPS/DWIDE ZE (2011 – 2022) | hřídel řízení

Renault_Trucks_T_HIGH
Typ výrobku:
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Některé hřídele řízení byly namontovány s nesprávnou součástí, což může způsobit ztrátu komunikace mezi volantem a koly a vést k nehodám.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: C0249, C0251
Datum výroby: 12. 9. 2011 – 18. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 9. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Renault Trucks


Reklama: