Svolávací akce: Toyota Proace (2022) | třmen zadní brzdy

toyota-proace-family-l2-2-0d-8s-bila-cista

Týká se: Osobní dodávka/lehké užitkové vozidlo, kód rámu: MDZ142, MDZ143, MDZ542, MDZ543, MDZ562, MDZ563, MDZ822, MDZ842, MDZA42, MDZA43, MDZA62, MDZA63, MPY141, MPY161, MPY541, MPY561, MPYA41, MPYA61; Modelový rok: 2022.

Typ výrobku: e2*2007/46*0537*18
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Třmen zadní brzdy mohl být během výroby nesprávně sestaven, což může vést k tomu, že brzdné funkce nefungují správně. V důsledku toho se během parkování může vozidlo pohybovat neúmyslně, nebo při řízení brzdné síly nemusí být zcela uvolněna z kola, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: CI22-027
Datum výroby: 20. 1. 2022 – 29. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko, Další: Nizozemsko, Polsko, Rumunsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: