Svolávací akce: Toyota Proace BEV (2022) | konektor trakční baterie může způsobit požár

toyota-proace-electric-charging
Typ výrobku: e2*2007/46*0537*18, e2*2007/46*0538*20
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Konektor kabeláže trakční baterie se může přehřát, což by mohlo způsobit požár.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: CI22-031
Datum výroby: 29. 3. 2022 – 29. 4. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko, Další: Nizozemsko,
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 12. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: