Svolávací akce: Audi A3, RS 3 (2018-2022) | bezpečnostní pásy

audi-rs3
Typ výrobku: GY, e1*2007/46*2060*, e1*2007/46*2144*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Odchylky ve výrobním procesu mohou způsobit, že některá z navíjecích cívek předních bezpečnostních pásů nedosáhne plného zajištění, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Portugalsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 68I2
Datum výroby: 7. 11. 2018 – 26. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 6. 9. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Audi


Reklama: