Svolávací akce: BMW iX, i4, i7 (2021-2022) | baterie

bmw-ix
Typ výrobku: BMWi-N, G4C, G7L – e1*2018/858*00109*, e1*2018/858*00122*, e1*2018/858*00154*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Výrobní závada může vést k výpadkům vysokonapěťových baterií, což zvyšuje riziko požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 0061960600, 0061970600
Datum výroby: 5. 7. 2021 – 8. 7. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 9. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: BMW


Reklama: