Svolávací akce: Fiat Scudo (2022) | přední příčník

Fiat Scudo 2022
Typ výrobku: V e2*2007/46*0533*20
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Přední příčník může být nesprávně utažen. To může ovlivnit stabilitu a směr vozidla, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6491
Datum výroby: 2. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 9. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Fiat


Reklama: