Svolávací akce: Kawasaki KLX230A (2020) | brzdy

kawasaki-klx230a
Typ výrobku: LX230A, e1*168/2013*00166*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Přední brzdový kotouč mohl být při výrobě nesprávně namontován. To může vést ke zhoršení brzdného účinku a zvýšit riziko nehody.
Země původu: Indonésie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: DAK82
Datum výroby: 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Kawasaki


Reklama: