Svolávací akce: Mitsubishi Fuso Canter (2020-2021) | odpružení

Mitsubishi_Fuso_Canter
Typ výrobku: e4*2007/46*0785*09
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Kvůli výrobní vadě může dojít k prasknutí předního nebo zadního oka listových pružin. To může vést k uvolnění kovových úlomků a vzniku rizika nehody.
Země původu: Portugalsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: RC2103
Datum výroby: 10/2020 – 01/2021
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Fuso


Reklama: