Svolávací akce: Peugeot Expert a Peugeot Traveller (2022) | řízení

Peugeot_Expert_Combi
Typ výrobku: V, e2*2007/46*0532*18, e2*2007/46*0533*20
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Šrouby skříně řízení vozidla mohly být nesprávně utaženy, což může vést ke ztrátě kontroly nad řízením a zvýšit riziko nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: MAQ
Datum výroby: 2. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 8. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: