Svolávací akce: Peugeot Expert, Traveller (2022) | brzdy

Peugeot_Expert_Combi
Typ výrobku: V – e2*2007/46*0532*17, e2*2007/46*0532*19
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Zadní brzda může být vadná, což by mohlo vést ke ztrátě účinnosti provozního brzdění, což by zase mohlo zvýšit riziko nehody.
Země původu: Velká Británie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: KZY
Datum výroby: 20. 1. 2022 – 28. 1. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Francie, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 23. 9. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: