Svolávací akce: Peugeot Expert, Traveller, 208, 2008 (2022) | kabeláž

Peugeot_Expert_Combi
Typ výrobku: e2*2007/46*0532*18, e2*2007/46*0533*20, e2*2007/46*0639*18
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Vysokonapěťová kabeláž může být vadná. To by mohlo vést ke zvýšenému riziku požáru.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: KYX
Datum výroby: 17. 3. 2022 – 30. 4. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Francie, Chorvatsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 23. 9. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Peugeot


Reklama: