Svolávací akce: DS 7 Crossback (2019) | akumulátor

DS7-crossback
Typ výrobku: J, e2*2007/46*0601*08
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Vysokonapěťová baterie vykazuje nesoulad napětí článků. To by mohlo způsobit požár.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JBS
Datum výroby: 4. 10. 2019 – 26. 11. 2019
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 4. 10. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: DS Automobiles


Reklama: