Svolávací akce: Fiat 500 (2022) | porucha hybridního systému

fiat-500-hybrid-city-car-desktop-1900x820
  • Osobní vůz Fiat 500 1.0, hybridní vozidla.
Typ výrobku: 312, e3*2007/46*0064*64
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Nebezpečí požáru v důsledku přerušení elektrického obvodu v přívodu pomocné baterie. K tomu může dojít zejména při rychlé akceleraci nebo brzdění (zobrazí se zpráva: „Porucha hybridního systému“).
Země původu: Itálie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v nařízení o schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6500
Datum výroby: 26. 1. 2022 – 3. 6. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 28. 10. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Fiat


Reklama: