Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy C (2020-2022) | zkrat v ovládacím modulu

mercedes-benz-c300e-c300de-limousine
  • Osobní vůz, Mercedes-Benz, třída C, Sedan, modelová řada W206
Typ výrobku: R2CW, e1*2018/858*00016*00, e1*2018/858*00016*01, e1*2018/858*00016*02, e1*2018/858*00016*03, e1*2018/858*00016*04
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění, požár
Nebezpečí: Do modulu pro sběr a ovládání signálu by mohla pronikat vlhkost. V takovém případě může dojít ke zkratu a následně se zvyšuje riziko požáru. Kromě toho může tato vlhkost způsobit poruchu vnějšího osvětlení v zadní části vozidla, neúmyslné sklopení zadních sedadel a nedostupnost zpětné kamery, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v nařízení o schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 6391006
Datum výroby: 12. 10. 2020 – 2. 6. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 14. 10. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: