Svolávací akce: Range Rover (2020-2022) | filtr pevných částic

range_rover
Typ výrobku: e9*2018/858*11120*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Ohrožení životního prostředí, požár
Nebezpečí: Nesprávně utažené spojení rámu filtru pevných částic může vést k jeho uvolnění nebo rozpojení, což zvýší možnost úniku výfukových plynů. V takovém případě mohou horké výfukové plyny unikat pod vozidlo nebo pod motorový prostor, což může poškodit součásti motoru a zvýšit riziko požáru.
Země původu: Velká Británie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: N719
Datum výroby: 23. 9. 2020 – 7. 6. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 9. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Jaguar Land Rover


Reklama: