Svolávací akce: Volkswagen Polo, Fox (2008-2009) | airbag

volkswagen_fox
  • Osobní vůz. VW Polo, Fox: vybavené airbagem TAKATA.
Typ výrobku: e1*2001/116*0174*##, e1*2001/116*0301*##
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vlivem tepelných cyklů a působení vlhkosti může dojít ke zhoršení kvality hnacího plynu airbagu. Pokud dojde k aktivaci airbagu, může nadměrný vnitřní tlak způsobit prasknutí nafukovacího tělesa a kovové úlomky mohou projít materiálem polštáře a způsobit zranění cestujících.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v nařízení o schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 69DV
Datum výroby: 2008 – 2009
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 28. 10. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Volkswagen


Reklama: