Svolávací akce: Citroën C5 X (2022) | palivová hadice

Citroën C5 X
Typ výrobku: N, e9*2018/858*11066*02-*03
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Z vadné gumové hadice může unikat palivo, které se může dostat do horkých částí vozidla a způsobit nebezpečí požáru.
Země původu: Čína
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: JKH
Datum výroby: 22. 2. 2022 – 7. 6. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Citroën


Reklama: