Svolávací akce: Dacia Spring (2022) | navíječ bezpečnostního pásu

Dacia-Spring-El
Typ výrobku: e9*2018/858*11001*04, e9*2018/858*11001*05
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Může dojít k selhání navíječe pravého zadního bezpečnostního pásu. To může snížit zádržný účinek pásu a zvýšit riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Čína
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 0DYJ
Datum výroby: 26. 4. 2022 – 4. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemsko, Polsko, Rumunsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Dacia


Reklama: