Svolávací akce: Ford Ranger (2022) | sloupek řízení

ford_ranger-2016
Typ výrobku: 2AB, e5*2007/46*0080*09
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Sloupek řízení se může kvůli uvolněnému šroubu oddělit od středového hřídele řízení, což může vést ke ztrátě ovladatelnosti a zvýšit riziko nehody.
Země původu: Jihoafrická republika
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22S64
Datum výroby: 12. 1. 2022 – 17. 9. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: