Svolávací akce: Hyundai iX35 (2013-2015) | zkrat v ABS

hyundai_ix35
Typ výrobku: e11*2007/46*0192*06
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: V modulech protiblokovacího brzdového systému (ABS) může dojít k vnitřnímu elektrickému zkratu, což může zvýšit riziko požáru v motorovém prostoru.
Země původu: Česká republika
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 21DC11
Datum výroby: 5. 6. 2013 – 25. 6. 2015
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemí
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: