Svolávací akce: Hyundai Santa Fe (2015-2018) | zkrat v ABS

hyundai_santa_fe_highlander_66-1100x618
Typ výrobku: e11*2007/46*0633*06
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: V modulech protiblokovacího brzdového systému (ABS) může dojít k vnitřnímu elektrickému zkratu, což může zvýšit riziko požáru v motorovém prostoru.
Země původu: Korea
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 21D023
Datum výroby: 5. 3. 2015 – 12. 2. 2018
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemí, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: