Svolávací akce: Renault Master (2022) | únik paliva

renault-master
Typ výrobku: e2*2007/46*0016*49
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Ohrožení životního prostředí, požár
Nebezpečí: Vstřikovací rampa může být vadná, což může vést k úniku paliva v motorovém prostoru a zvýšit riziko požáru. To může vést také ke znečištění životního prostředí.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 0DWR
Datum výroby: 03.05.2022 – 18.05.2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemsko, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 23. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Renault


Reklama: