Svolávací akce: Toyota Aygo X (2022) | brzdový pedál

toyota-aygo-x
Typ výrobku: e6*2018/858*00060*00 KGB70
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Byl namontován nesprávný brzdový pedál, takže vzdálenost mezi spojkovým a brzdovým pedálem je příliš malá. Brzdový pedál tak může být při řazení omylem sešlápnut, což může vést k neúmyslné aktivaci brzd.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22SMD-090
Datum výroby: 24. 2. 2022 – 3. 4. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko, Další: Nizozemsko, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 2. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: