Svolávací akce: Toyota Aygo X (2022) | posilovač brzd

toyota-aygo-x
Typ výrobku: e6*2018/858*00060*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Může dojít k poruše posilovače brzd, což vede k prodloužení brzdné dráhy, a tím k riziku nehody.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22SMD-101
Datum výroby: 30. 6. 2022 – 22. 8. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Polsko, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: