Svolávací akce: Toyota Aygo X, bZ4X (2021 – 2022) | airbag

Typ výrobku: e6*2018/858*00060*00 KGB70 (Aygo X) XEAM10, YEAM15 (bZ4X), e6*2018/858*00144*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Vadné upínací popruhy mohou ovlivnit správné rozvinutí přední části záclonových airbagů, což může způsobit zranění nebo nezabránit zranění v případě nehody.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22SMD-091
Datum výroby: 2. 11. 2021 – 15. 6. 2022
6. 3. 2022 – 5. 4. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Bulharsko, Další: Nizozemsko, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 2. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: