Svolávací akce: Toyota RAV4 (2001-2005) | navíječ bezpečnostního pásu

ToyotaRAV4_2003
Typ výrobku: e6*98/14*0070*01
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Navíječe bezpečnostních pásů nemusí fungovat správně, přičemž omezovač síly může dovolit, aby se bezpečnostní pás vysunul více, než je předpokládáno. To může v případě nehody znamenat zvýšení pohybu cestujícího směrem dopředu, což zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Japonsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22SMD-109
Datum výroby:
  • 1. 6. 2001 – 4. 9. 2003
  • 23. 4. 2001 – 13. 7. 2004
  • 10. 10. 2003 – 21. 1. 2004
  • 4. 11. 2003 – 4. 3. 2005
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 30. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: