Svolávací akce: Volvo S60, V60, XC60, S90, V90, XC90, S90L PHEV (2022-2023) | spalovací motor nemusí nastartovat

volvo-s90
Typ výrobku: e4*2007/46*0929; e4*2007/46*1315; e4*2007/46*1220; e4*2007/46*1067
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Spalovací motor nemusí nastartovat a k pohonu bude sloužit pouze vysokonapěťová baterie. To může vést k vybití akumulátoru a ztrátě pohonu za jízdy, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Švédsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: R10198
Datum výroby: 2022 ~ 2023
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Irsko, Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 23. 11. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Volvo


Reklama: