Svolávací akce: Ford Focus (2022) | šroub na nápravě

ford-focus
Typ výrobku: DEH, e13*2007/46*1911*15
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Stěna otvoru pro šroub nápravy kola může být na jedné straně slabší. To může způsobit uvolnění spodního kulového kloubu, což by vedlo ke ztrátě kontroly nad vozidlem a zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22S49
Datum výroby: 9. 6. 2022 – 6. 7. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: