Svolávací akce: Ford Kuga (2019-2021) | bezpečnostní pás

ford-kuga
Typ výrobku: DFK, e13*2007/46*2188*02-*07
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Kvůli nesprávné montáži nemusí být zadržovací funkce bezpečnostního pásu účinná, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek nesplňuje požadavky stanovené v Nařízení o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi.
Kód svolávací akce: 22S63
Datum výroby: 14. 11. 2019 – 30. 4. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 7. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: