Svolávací akce: Mercedes-Benz Actros (2021-2022) | upevnění prahů

Mercedes-Benz-Actros
Typ výrobku: 963-4-A – e1*2018/858*00040*00-*03
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Boční prahy nemusejí být správně upevněné a mohly by z auta spadnout. To by mohlo zvýšit riziko nehody pro ostatní vozidla.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: SVK-HALTER
Datum výroby: 18. 12. 2021 – 25. 08. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 12. 2022

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: